Over nilaya

Nilaya is een Sanskriet woord maar komt ook in veel andere talen voor. Het is eigenlijk een uitdrukking die verschillende, nauw verwante betekenissen heeft: het verwijst naar een nest, schuilplaats, rustplaats, residentie, huis, thuis, hol, en rust...

“Nilaya” past perfect bij de visie waar ik heel sterk achtersta: ik wil kinderen en jongeren bijstaan in het ontwikkelen van hun eigen veerkracht, die ze altijd in zich meedragen. Het is als een huis, een nest dat van hen is en waar ze zich ook in kunnen terugtrekken indien nodig. Het is een veilige plek waar zij zich goed voelen en tot zich-zelf kunnen komen om van daaruit om te gaan met de wereld rondom hen. Belangrijk is dat dit vanuit hun eigen draagkracht gebeurt en met de technieken die ze zichzelf toegeëigend hebben tijdens hun groeiproces waarbij ik hen voor een stuk begeleid.

Bij Nilaya bied ik zowel integratieve rouw- en verliescounseling als lichaamsgerichte therapie aan (kinderyoga, relaxatie en massage). Het “Verlies” dat aan de basis ligt van emotionele pijn, lichamelijke stress en (psychosomatische) lichamelijke klachten, concentratie- en angststoornissen kan heel ruim zijn. Denk maar aan het verlies van een dierbare, psychologische en emotionele pijn na de scheiding van ouders, een laag zelfbeeld hebben, gepest worden, …

In de eerste plaats wordt er bij Nilaya geluisterd en erkenning gegeven, waardoor heel vaak dingen naar boven komen, dikwijls in de eigen taal en op het eigen tempo van het kind of de jongere (praatpapieren, muziek, gesprek, psychodrama, creatieve beeldtaal). Ik ga samen met het kind of de jongere op zoek naar wat hem of haar kan helpen om de emotionele (en vaak ook lichamelijk of cognitieve) reacties te reguleren, en om taal te geven aan wat ze voelen en krachtiger ermee om te gaan. Zo helpen bozendozen, verdrietbomen, vuurschalen waar kwaadheid in verbrand wordt, verdrietdoosjes, groeiherinneringen, hemelpost, krachtpoppetjes, etc. vaak om beter om te gaan met wat ze voelen. Het belangrijkste is dat mogelijke hulpmiddelen vooral vanuit het kind zelf komen, en dat we werken op zijn of haar eigen tempo, na het installeren van de basisveiligheid.

Verliesverwerkingsprocessen zijn heel persoonsgebonden, maar ik vind het essentieel om de verbinding tussen het kind en zijn omgeving (ouders, voogd...) te herstellen en hun eigen manieren te laten ontdekken om te communiceren met elkaar, en dit op het tempo van het kind of de jongere.

rouw-verliescounseling

Rouw- en verliescounseling Integratieve Psychotherapie

Doelgroep

Mijn voornaamste doelgroepen zijn kinderen en jongeren die duidelijk signaalgedrag vertonen naar aanleiding van een "verlies" situatie. Verlies kan heel erg ruim opgevat worden: de dood van een dierbare, zelfdoding van een naaste, gepest worden, de echtscheiding van hun ouders, gemengde gevoelens bij een geadopteerd kind, een laag zelfbeeld, etc. Het is goed mogelijk dat een kind bepaald signaalgedrag en emotionele pijn vertoont onmiddellijk na een ingrijpende gebeurtenis of zelfs een hele tijd erna, wanneer het bijvoorbeeld de gebeurtenissen eerder cognitief (vanuit het hoofd) begint te verwerken. Soms geraakt het kind zo uit balans dat het duidelijke signalen vertoont op lichamelijk (bedplassen, hoofdpijn, buikpijn, andere psychosomatische klachten), cognitief (concentratiestoornissen, verminderde schoolprestaties) en emotioneel (woede uitbarstingen, depressieve kenmerken, apathie, huilen, angst) vlak.

Werkwijze

Ik symboliseer het proces van verbinding en therapeutische begeleiding die ik met mijn cliënten aanga als een proces van nestelen, groeien en uitvliegen.

Nestelen

In de eerste plaats gaan we samen een veiligheid installeren door vooral te luisteren en inzicht te krijgen krijgen in het (on)evenwicht tussen het lichaam, de gevoelens en gedachten. Deze kunnen wat in de war zijn door een recente verlieservaring of een ingrijpende verlieservaring in het verleden. Verlies kan heel ruim geïnterpreteerd worden. Alles wat een kind of jongere even helemaal uit balans brengt en waarvan hun emotioneel vatje helemaal vol geraakt (en soms wel eens ontploft) kan benoemd worden als een ingrijpende gebeurtenis, waar het kind of de jongere ook erkenning voor moet krijgen. De eerste stap in deze fase is inzichten verwerven door een intake gesprek met de ouders waarin het signaalgedrag besproken wordt. Daarna wordt er naar het kind of de jongere geluisterd. In de nestelfase wordt de basisveiligheid geïnstalleerd, waardoor het kind zich erkend voelt in zijn of haar verlieservaring, en zicht krijgt op zijn of haar eigen emoties en gedachten rond dit verlies. Het kind of de jongere krijgt ook vaak het inzicht dat het gedrag dat daaruit voortkomt niet altijd goed is (bv. agressie, emotionele uitbarstingen). Vanuit de erkenning worden de emoties en gedachten vaak al een stuk gereguleerd. Van daaruit kan een groeiproces beginnen...

Groeien

In een tweede fase gaan we samen op zoek naar de eigen manier waarop ze kunnen leren omgaan met al die gevoelens, gedachten en lichamelijke reacties die optreden rond het verlies. Het is erg belangrijk dat het kind of de jongere zelf aanvoelt wat werkt voor hen, en dat ik hen zal helpen bij het ontwikkelen van hun draagkracht en hun eigen manieren om met gedachten, gevoelens en lichamelijke signalen om te gaan.

Uitvliegen

In de laatste fase is het kind of de jongere sterk genoeg om met zijn rugzak vol eigen methoden verder op pad te gaan. Ze vliegen uit en ze hebben mij niet meer nodig, ook al zal ik natuurlijk wel altijd voor hen klaarstaan.

Prijs: 40€/sessie van 1 uur

(Voorlopig is er nog geen concrete regeling voor terugbetaling van mutualiteiten.)

Wanneer een oudergesprek of kindersessie NIET kan doorgaan, graag minstens 48 u op voorhand via e-mail of telefonisch verwittigen (je mag gerust inspreken op mijn voicemail) én ten laatste 24 u op voorhand.  

Relaxatie en Yoga

Als gediplomeerde kinderyogadocente bied ik op verzoek ook relaxatie en/of kinderyogasessies aan. (Ont)spannende avonturen waar we samen op stap gaan door middel van bewegingen, ademtechnieken, massagespel, visualisaties en creatieve uitdrukking van een opgeroepen binnenwereld. Bewustwording van het eigen lichaam is goed voor een soepel lichaam, het verhogen van de concentratie, het opheffen van blokkades, een goede nachtrust, het zelfvertrouwen etc. Maar het is vooral even lekker ontspannen en alle stress laten wegvloeien en jezelf (of om het even wat) kunnen zijn in een heerlijk verhaal. In de individuele relaxatiesessies zoeken we samen naar wat het kind of de jongere tot rust kan brengen, bv. door verhalen, visualisaties, muziek of meditatief tekenen...

Prijs: te bespreken (groep of individueel)

yoga
heppie

Lichaamswerk

Kinderen hebben vaak te kampen met angst, onrust of verstoorde prikkelverwerking. Soms ligt hier een neurologische stoornis aan de basis (ASS, ADD, of een andere sensomotorische stoornis) maar soms gaat het om heel gevoelige kinderen die het moeilijk hebben met prikkelverwerking. Voor veel kinderen is het van belang om dan ook lichamelijk te gaan begrenzen. Massage is een van de oudste vormen van therapie. Het zorgt voor een diepe ontspanning van het lichaam en de geest en heeft een positieve invloed op de algemene weerstand.

Een heppiemassage wordt rustig opgebouwd en duurt een halfuur, in aanwezigheid van een ouder (of andere vertrouwenspersoon). De voorspelbare en weldoordachte massagebewegingen (gepatendeerde techniek van heppiemassage) zorgen voor structuur en rust, en de aromatherapie geeft alles een extra dimensie.

Prijs: 25€/massage, 90€ voor 4 beurten

isabelle-stevens

Over isabelle stevens

Ik ben Isabelle, docente aan de Artevelde Hogeschool en integratief verlies- en rouwcounselor. Na mijn studies Communicatiewetenschappen en Marketing werkte ik een heel aantal jaren als academicus verbonden aan UGent, waar ik jarenlang les gaf en veel onderzoek verrichtte rond communicatieprocessen in de ruimste zin van het woord en de laatste jaren rond jongeren/kinderen en nieuwe/sociale media. Door een aantal persoonlijke verlieservaringen ben ik in een heel intens groeiproces terechtgekomen, en vond ik de motivatie en kracht om mijn stiekeme droom om te zetten in realiteit: kinderen en jongeren bijstaan in hun eigen groeiproces waardoor ze beter kunnen omgaan met hun verlieservaringen (“verlies” in de ruimste zin van het woord).

Ik vervolmaakte in 2015 de tweejarige opleiding tot rouw- en verliescounselor aan de Bleekweide (Lut Celie), verbonden aan de Academie voor Integratieve – Humanistische – Experiëntiële Psychologie en Psychotherapie. Daarnaast volgde ik ook een opleiding tot kinderyogadocente en een cursus Heppiemassage voor kinderen met psychomotorische stoornissen. Momenteel volg ik een bijkomende tweejarige opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie (AIHP), met specifieke aandacht voor persoonlijke groei, zelfontwikkeling en verlies- en traumaverwerking voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Opleiding

1998-2002: Licentiate Communicatiewetenschappen (UGent)
2002-2003: Master in Marketing Management (Vlerick Management School)
2003-2009: Doctoraat in Communicatiewetenschappen (UGent)
2013-2015: Integratieve rouw- en verliescounselor (De Bleekweide)
2015: Opleiding Kinderyoga (Amba-Amba, Eekhoutecentrum)
2015: Opleiding heppiemassage
2015: Schakelprogramma na verliescounselor (AIHP)
2015-2017: Integratieve – Humanistische – Experiëntiële Psychotherapie met specialisatie rouw- verlies en traumaverwerking voor volwassenen

Ervaring

2014-2015: Psycho-sociale hulpverlening – Freinetschool De Koorddanser (Meulebeke)
Oeselgemstraat 92
9870 Zulte
09/256 65 00
0477/13 91 82