Integratieve Psychotherapie: Algemeen, rouw, verlies, trauma

Doelgroep

Mijn voornaamste doelgroepen zijn volwassenen alsook kinderen en jongeren. Ik ben gespecialiseerd in rouw-, verlies- en traumaverwerking.

Werkwijze

Ik symboliseer het proces van verbinding en therapeutische begeleiding die ik met mijn cliënten aanga als een proces van nestelen, groeien en uitvliegen.

Nestelen

In de eerste plaats gaan we samen een veiligheid installeren door vooral te luisteren en inzicht te krijgen krijgen in het (on)evenwicht tussen het lichaam, de gevoelens en gedachten. Deze kunnen wat in de war zijn door een recente verlieservaring of een ingrijpende trauma ervaring in het verleden. Verlies kan heel ruim geïnterpreteerd worden. In de nestelfase wordt de basisveiligheid geïnstalleerd. Vanuit de erkenning worden de emoties en gedachten vaak al een stuk gereguleerd. Van daaruit kan een groeiproces beginnen...

Groeien

In een tweede fase gaan we samen op zoek naar de eigen manier waarop cliënten kunnen leren omgaan met al die gevoelens, gedachten en lichamelijke reacties die optreden rond het verlies. Het is erg belangrijk de cliënt zelf aanvoelt wat werkt voor hem of haar, en dat ik hen zal helpen bij het ontwikkelen van hun draagkracht en hun eigen manieren om met gedachten, gevoelens en lichamelijke signalen om te gaan.

Uitvliegen

In de laatste fase is de cliënt sterk genoeg om met zijn rugzak vol eigen methoden verder op pad te gaan. Ze vliegen uit en ze hebben mij niet meer nodig, ook al zal ik natuurlijk wel altijd voor hen klaarstaan.

Prijs: 45€/sessie van 1 uur

(Momenteel betalen CM, Bond Moyson, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, De Liberale Mutualiteit en OZ 10€ tot 20€ per psychotherapiesessie terug. Afhankelijk van je mutualiteit is een tussenkomst voor psychotherapiesessies voor volwassenen ook mogelijk. Vraag naar meer info bij je mutualiteit en tijdens de eerste raadpleging bij Isabelle.)

Wanneer een oudergesprek of kindersessie NIET kan doorgaan, graag minstens 48 u op voorhand via e-mail of telefonisch verwittigen (je mag gerust inspreken op mijn voicemail) én ten laatste 24 u op voorhand.  

Workshops

Nilaya biedt in oktober 2018 ondersteuning aan de lichaamsgerichte psychotherapeutische (Reichiaanse) week op La Palma, georganiseerd door Dhartiaanse Dynamica. De week heeft als thema: "De mens als Labyrint. Maar wat doe ik met de draad van Ariadne? Met-de-draad mee, of tegen-de-draad in durven leven?" Het programma en de praktische informatie van belevingsweek in la Palma (28 september- 5 oktober 2018) vindt u terug op website van Dhartiaanse Dynamica.  

Lichaamswerk

Volwassenen: voor lichaamsgerichte therapie verwijs ik graag door naar Dhartiaanse Dynamica, o.a. gespecialiseerd in lichaamsgerichte therapie, roptropraxis en psycho energetica.

Kinderen: kinderen hebben vaak te kampen met angst, onrust of verstoorde prikkelverwerking. Soms ligt hier een neurologische stoornis aan de basis (ASS, ADD, of een andere sensomotorische stoornis) maar soms gaat het om heel gevoelige kinderen die het moeilijk hebben met prikkelverwerking. Voor veel kinderen is het van belang om dan ook lichamelijk te gaan begrenzen. Massage is een van de oudste vormen van therapie. Het zorgt voor een diepe ontspanning van het lichaam en de geest en heeft een positieve invloed op de algemene weerstand.

Een heppiemassage wordt rustig opgebouwd en duurt een halfuur, in aanwezigheid van een ouder (of andere vertrouwenspersoon). De voorspelbare en weldoordachte massagebewegingen (gepatendeerde techniek van heppiemassage) zorgen voor structuur en rust, en de aromatherapie geeft alles een extra dimensie.

Prijs: 25€/massage, 90€ voor 4 beurten