Over nilaya

Nilaya is een Sanskriet woord maar komt ook in andere talen voor. Het is een uitdrukking die verschillende, nauw verwante betekenissen heeft: het verwijst naar een nest, schuilplaats, rustplaats, residentie, huis, thuis, en rust...

“Nilaya” past perfect bij de visie waar ik heel sterk achtersta: ik wil mensen bijstaan in het ontwikkelen van hun eigen veerkracht, die ze altijd in zich meedragen. Het is als een huis, een nest dat van hen is en waar ze zich ook in kunnen terugtrekken indien nodig. Het is een veilige plek waar zij zich goed voelen en tot zich-zelf kunnen komen om van daaruit in verbinding te gaan met de wereld rondom hen. Belangrijk is dat dit vanuit hun eigen draagkracht gebeurt en met de technieken die ze zichzelf toegeëigend hebben tijdens hun groeiproces waarbij ik hen voor een stuk begeleid. Naast het begeleiden van individuen breng ik ook vaak rust in "systemen". Na ingrijpende trauma's  of tijdens en na crisismomenten (overlijden, ongeval etc.) kan ik ondersteuning bieden tijdens het psychologisch begeleiden van een groep mensen (gezin, familie, school, professionele context).

Bij Nilaya bied ik zowel integratieve rouw- en verliescounseling, integratieve psychotherapie (rouw, verlies, trauma) als EMDR therapie aan. Het “ingrijpende levensgebeurtenis” dat aan de basis ligt van emotionele pijn, lichamelijke stress en (psychosomatische) lichamelijke klachten, concentratie- en angststoornissen kan heel ruim zijn.

In de eerste plaats wordt er bij Nilaya geluisterd en erkenning gegeven, waardoor heel vaak dingen naar boven komen, dikwijls in de eigen taal en op het eigen tempo van de cliënt. Ik gebruik hiervoor diverse technieken: gesprekstherapie, psychodrama, creatieve beeldtaal. Ik ga samen met het de cliënt op zoek naar wat hem of haar kan helpen om de emotionele, lichamelijke of cognitieve reacties te reguleren, en om taal te geven aan wat ze voelen en krachtiger ermee om te gaan. De kernvisie omvat de volgende fasen: ontlading - rust - (zelf-)verbinding - verbinding met het systeem - energieopbouw - herstel en integratie. Bij Nilaya gebruiken we creatieve (beeldend, drama, expressie, adem en stem), explosieve (fysieke oefeningen) en ritualistische (symboliseren en ritualiseren) methodieken voor het ontladen, de rust te brengen, de energieopbouw en de activering/het herstel. In vele gevallen is een EMDR traject uitermate doeltreffend om het trauma of de ingrijpende levensgebeurtenissen te verwerken (zie EMDR therapie).

Integratieve Psychotherapie: Algemeen, rouw, verlies, trauma

Doelgroep

Mijn voornaamste doelgroepen zijn volwassenen alsook kinderen en jongeren. Ik ben gespecialiseerd in rouw-, verlies- en traumaverwerking.

Werkwijze

Ik symboliseer het proces van verbinding en therapeutische begeleiding die ik met mijn cliënten aanga als een proces van nestelen, groeien en uitvliegen. In veel gevallen starten we een EMDR traject op omdat dit een heel efficiënte therapievorm is om moeilijke levensgebeurtenissen te verwerken.

Nestelen

In de eerste plaats gaan we samen een veiligheid installeren door vooral te luisteren en inzicht te krijgen krijgen in het (on)evenwicht tussen het lichaam, de gevoelens en gedachten. Deze kunnen wat in de war zijn door een recente verlieservaring of een ingrijpende trauma ervaring in het verleden. Verlies kan heel ruim geïnterpreteerd worden. In de nestelfase wordt de basisveiligheid geïnstalleerd. Vanuit de erkenning worden de emoties en gedachten vaak al een stuk gereguleerd. Van daaruit kan een groeiproces beginnen.

Groeien

In een tweede fase gaan we samen op zoek naar de eigen manier waarop cliënten kunnen leren omgaan met al die gevoelens, gedachten en lichamelijke reacties die optreden rond het verlies. Het is erg belangrijk de cliënt zelf aanvoelt wat werkt voor hem of haar, en dat ik hen zal helpen bij het ontwikkelen van hun draagkracht en hun eigen manieren om met gedachten, gevoelens en lichamelijke signalen om te gaan.

Uitvliegen

In de laatste fase is de cliënt sterk genoeg om met zijn rugzak vol eigen methoden verder op pad te gaan. Ze vliegen uit en ze hebben mij niet meer nodig, ook al zal ik natuurlijk wel altijd voor hen klaarstaan.

Prijs: 50€/sessie van 1 uur

Momenteel betalen CM, Bond Moyson, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, De Liberale Mutualiteit en OZ 10€ tot 20€ per psychotherapiesessie terug. Afhankelijk van je mutualiteit is een tussenkomst voor psychotherapiesessies voor volwassenen ook mogelijk. Vraag naar meer info bij je mutualiteit en tijdens de eerste raadpleging bij Isabelle.

Wanneer een gesprek NIET kan doorgaan, graag minstens 48 u op voorhand via e-mail of telefonisch verwittigen (je mag gerust inspreken op mijn voicemail) én ten laatste 24 u op voorhand.  

EMDR therapie

Wat is EMDR?
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. EMDR of Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een vorm van therapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken. Het is een erkende en wetenschappelijk onderzochte benadering die werd ontwikkeld door Dr Francine Shapiro. Herinneringen, die op een dysfunctionele manier zijn opgeslagen, liggen aan de basis van pathologie. Hierbij zijn aspecten van de traumatische beleving op zintuigelijk, lichamelijk, emotioneel of cognitief vlak opgeslagen in dysfunctionele geheugennetwerken. EMDR maakt het mogelijk hiertoe toegang te krijgen en te zorgen voor een aangepaste informatieverwerking zodat de dysfunctionele opgeslagen herinneringen alsnog worden verwerkt en op bewust niveau toegankelijk worden zonder dat ze nog een emotionele lading oproepen. Meer informatie kan u vinden op de site van EMDR-Belgium.

Waarvoor wordt EMDR therapie ingezet?
Vaak liggen pijnlijke ervaringen aan de basis van problemen in ons leven. Duidelijke voorbeelden zijn traumatische ervaringen zoals sexueel misbruik, lichamelijk geweld of ernstige emotionele verwaarlozing. Maar er zijn ook ingrijpende levensgebeurtenissen van ogenschijnlijk "mildere" aard die een persoon tekenen in zijn denken, voelen en handelen. Ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, problemen met het vertrouwen van de ander of een overmatige neiging om alles in het leven proberen te controleren.

Hoe gaat het in zijn werk?
EMDR is een therapievorm met een vrij strikt protocol.
Fase 1: tijdens een eerste sessie(s) wordt de puzzel gelegd en gaan we op zoek naar het verband tussen de klachten en onverwerkte herinneringen. We maken onderscheid tussen simpel en complex trauma.
Fase 2: tijdens deze fase bereiden we de cliënt goed voor op de eigenlijke verwerking via bilaterale stimulatie (oogbeweging of tikken) en gaan we eventueel bepaalde stabiliseringsoefeningen integreren indien nodig zodat de verwerking zelf niet té overweldigend is
Fase 3: "het vriesvak openen": we activeren de onverwerkte, verkeerd opgeslagen informatie
Fase 4: tijdens de eigenlijke verwerkingsfase wordt door middel van bilaterale stimulatie (oogbewegingen of tikken) het aangeboren informatieverwerkingssysteem aangesproken waardoor de cliënt zélf (maar onder begeleiding van de therapeut) de onverwerkte herinneringen ontkoppelt van de heftige lichamelijke reacties op die herinneringen.
Fase 5: de positieve gedachten waar de patiënt spontaan toe komt helpen versterken
Fase 6: controleren van de lichamelijke reactie bij het denken aan de herinnering
Fase 7: op een goed manier de sessie afsluiten
Fase 8: in de daaropvolgende sessie het effect op de patiënt opvolgen en verder gaan met de verwerking indien nodig.

Prijs: 60€/sessie van 1 uur. Vanaf 1 april 2024 verhoogt de kostprijs naar 75€ per sessie van 1 uur.

Workshops

Nilaya bood in het verleden reeds diverse lichaamsgerichte psychotherapeutische workshops aan in samenwerking met Dhartiaanse Dynamica vzw. Daarnaast werkt Nilaya ook nauw samen met Amba-Amba en Praktijk Veerkracht voor het aanbieden van één- en meerdaagse workshops voor jongeren rond veerkracht en onthaasting. Nilaya biedt binnenkort ook creatieve workshops aan voor volwassenen rond diverse thema's.

AANMELDEN

Je kan je best aanmelden via e-mail: info@nilaya.be. In deze mail vermeld je: je naam, gsm nummer en indien mogelijk in het kort je hulpvraag en eventueel de doorverwijzer.
Al je persoonlijke gegevens worden conform de GDPR wetgeving verwerkt en bijgehouden.
Ik probeer je zo snel mogelijk een antwoord te geven via email.

Momenteel is er een wachtlijst van een enkele maanden. Het is moeilijk om een concrete datum te geven wanneer een intakegesprek kan plaatsvinden aangezien de ruimte voor nieuwe intakes afhankelijk is van de vorderingen van huidige begeleidingen. U mag zeker een mail sturen om u aan te melden en dan probeer ik, naargelang de hulpvraag, u eventueel door te verwijzen of we kiezen ervoor om u op te nemen op de wachtlijst.

Dank u voor uw begrip hiervoor.

Over isabelle stevens

Ik ben Isabelle, integratief verlies- en rouwcounselor en integratief psychotherapeut met als specialisatie rouw-, verlies- en traumaverwerking. Na mijn studies Communicatiewetenschappen en Marketing werkte ik een heel aantal jaren als academicus verbonden aan UGent en Arteveldehogeschool, waar ik jarenlang les gaf en onderzoek verrichtte rond communicatieprocessen in de ruimste zin van het woord. Door een aantal persoonlijke verlieservaringen ben ik in een heel intens groeiproces terechtgekomen, en vond ik de motivatie en kracht om mijn stiekeme droom om te zetten in realiteit: mensen bijstaan in hun eigen groeiproces waardoor ze beter kunnen omgaan met hun verlieservaringen (“verlies” in de ruimste zin van het woord).

Ik vervolmaakte in 2015 de tweejarige opleiding tot rouw- en verliescounselor aan de Bleekweide (Lut Celie), verbonden aan de Academie voor Integratieve – Humanistische – Experiëntiële Psychologie en Psychotherapie. Daarnaast volgde ik ook een opleiding tot kinderyogadocente en een cursus Heppiemassage voor kinderen met psychomotorische stoornissen. In 2017 vervolmaakte ik de vierjarige opleiding Integratieve Psychotherapie af aan de Academie voor Integratieve Humanistische en Experiëntiële Psychologie en Psychotherapie (AIHP), met specifieke aandacht voor persoonlijke groei, zelfontwikkeling en verlies- en traumaverwerking voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarnaast genoot ik ook reeds een basisopleiding in Reichiaanse lichaamstherapie. Momenteel specialiseer ik me in EMDR therapie als therapievorm voor traumaverwerking en existentiële groeiprocessen. Ik volg de opleiding voor het behalen van mijn certificaat als erkend EMDR therapeut bij tot Integrativa (2021-2022). Daarnaast verdiep ik me ook nog in Internal Family Systems (IFS) en de Polyvagaal theorie in therapie.

Opleiding

1998-2002: Licentiate Communicatiewetenschappen (UGent)
2002-2003: Master in Marketing Management (Vlerick Management School)
2003-2009: Doctoraat in Communicatiewetenschappen (UGent)
2013-2015: Integratieve rouw- en verliescounselor (De Bleekweide)
2015: Opleiding Kinderyoga (Amba-Amba, Eekhoutecentrum)
2015: Opleiding heppiemassage
2015: Schakelprogramma na verliescounselor (AIHP)
2015-2017: Integratieve – Humanistische – Experiëntiële Psychotherapie met specialisatie rouw- verlies en traumaverwerking voor volwassenen
2021-2022 : Basisopleiding EMDR practicioner deel I en II (Integrativa)

Ervaring

2016-heden
Samenwerking met Dhartiaanse Dynamica vzw, praktijk voor o.a. lichaamsgerichte therapie, roptropraxis en psycho energetica. Nilaya biedt ondersteuning enkele projecten van Dhartiaanse Dynamica: meer informatie op www.dhartiaansedynamica.be
2016-2017
Zelfstandig rouw- en verliescounselor, zelfstandig integratief psychotherapeut in Groepspraktijk De Bleekweide Sint Amandsberg en Oudenaarde (2016-2017) Zelfstandig rouw- en verliescounselor, zelfstandig integratief psychotherapeut in mijn praktijk Nilaya te Zulte (2016-heden)
2014-2015: Psycho-sociale hulpverlening – Freinetschool De Koorddanser (Meulebeke)
Oeselgemstraat 92
9870 Zulte
0477/13 91 82