Integratieve Psychotherapie: Algemeen, rouw, verlies, trauma

Doelgroep

Mijn voornaamste doelgroepen zijn volwassenen alsook kinderen en jongeren. Ik ben gespecialiseerd in rouw-, verlies- en traumaverwerking.

Werkwijze

Ik symboliseer het proces van verbinding en therapeutische begeleiding die ik met mijn cliënten aanga als een proces van nestelen, groeien en uitvliegen. In veel gevallen starten we een EMDR traject op omdat dit een heel efficiënte therapievorm is om moeilijke levensgebeurtenissen te verwerken.

Nestelen

In de eerste plaats gaan we samen een veiligheid installeren door vooral te luisteren en inzicht te krijgen krijgen in het (on)evenwicht tussen het lichaam, de gevoelens en gedachten. Deze kunnen wat in de war zijn door een recente verlieservaring of een ingrijpende trauma ervaring in het verleden. Verlies kan heel ruim geïnterpreteerd worden. In de nestelfase wordt de basisveiligheid geïnstalleerd. Vanuit de erkenning worden de emoties en gedachten vaak al een stuk gereguleerd. Van daaruit kan een groeiproces beginnen.

Groeien

In een tweede fase gaan we samen op zoek naar de eigen manier waarop cliënten kunnen leren omgaan met al die gevoelens, gedachten en lichamelijke reacties die optreden rond het verlies. Het is erg belangrijk de cliënt zelf aanvoelt wat werkt voor hem of haar, en dat ik hen zal helpen bij het ontwikkelen van hun draagkracht en hun eigen manieren om met gedachten, gevoelens en lichamelijke signalen om te gaan.

Uitvliegen

In de laatste fase is de cliënt sterk genoeg om met zijn rugzak vol eigen methoden verder op pad te gaan. Ze vliegen uit en ze hebben mij niet meer nodig, ook al zal ik natuurlijk wel altijd voor hen klaarstaan.

Prijs: 50€/sessie van 1 uur

Momenteel betalen CM, Bond Moyson, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, De Liberale Mutualiteit en OZ 10€ tot 20€ per psychotherapiesessie terug. Afhankelijk van je mutualiteit is een tussenkomst voor psychotherapiesessies voor volwassenen ook mogelijk. Vraag naar meer info bij je mutualiteit en tijdens de eerste raadpleging bij Isabelle.

Wanneer een gesprek NIET kan doorgaan, graag minstens 48 u op voorhand via e-mail of telefonisch verwittigen (je mag gerust inspreken op mijn voicemail) én ten laatste 24 u op voorhand.  

EMDR therapie

Wat is EMDR?
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. EMDR of Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een vorm van therapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken. Het is een erkende en wetenschappelijk onderzochte benadering die werd ontwikkeld door Dr Francine Shapiro. Herinneringen, die op een dysfunctionele manier zijn opgeslagen, liggen aan de basis van pathologie. Hierbij zijn aspecten van de traumatische beleving op zintuigelijk, lichamelijk, emotioneel of cognitief vlak opgeslagen in dysfunctionele geheugennetwerken. EMDR maakt het mogelijk hiertoe toegang te krijgen en te zorgen voor een aangepaste informatieverwerking zodat de dysfunctionele opgeslagen herinneringen alsnog worden verwerkt en op bewust niveau toegankelijk worden zonder dat ze nog een emotionele lading oproepen. Meer informatie kan u vinden op de site van EMDR-Belgium.

Waarvoor wordt EMDR therapie ingezet?
Vaak liggen pijnlijke ervaringen aan de basis van problemen in ons leven. Duidelijke voorbeelden zijn traumatische ervaringen zoals sexueel misbruik, lichamelijk geweld of ernstige emotionele verwaarlozing. Maar er zijn ook ingrijpende levensgebeurtenissen van ogenschijnlijk "mildere" aard die een persoon tekenen in zijn denken, voelen en handelen. Ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, problemen met het vertrouwen van de ander of een overmatige neiging om alles in het leven proberen te controleren.

Hoe gaat het in zijn werk?
EMDR is een therapievorm met een vrij strikt protocol.
Fase 1: tijdens een eerste sessie(s) wordt de puzzel gelegd en gaan we op zoek naar het verband tussen de klachten en onverwerkte herinneringen. We maken onderscheid tussen simpel en complex trauma.
Fase 2: tijdens deze fase bereiden we de cliënt goed voor op de eigenlijke verwerking via bilaterale stimulatie (oogbeweging of tikken) en gaan we eventueel bepaalde stabiliseringsoefeningen integreren indien nodig zodat de verwerking zelf niet té overweldigend is
Fase 3: "het vriesvak openen": we activeren de onverwerkte, verkeerd opgeslagen informatie
Fase 4: tijdens de eigenlijke verwerkingsfase wordt door middel van bilaterale stimulatie (oogbewegingen of tikken) het aangeboren informatieverwerkingssysteem aangesproken waardoor de cliënt zélf (maar onder begeleiding van de therapeut) de onverwerkte herinneringen ontkoppelt van de heftige lichamelijke reacties op die herinneringen.
Fase 5: de positieve gedachten waar de patiënt spontaan toe komt helpen versterken
Fase 6: controleren van de lichamelijke reactie bij het denken aan de herinnering
Fase 7: op een goed manier de sessie afsluiten
Fase 8: in de daaropvolgende sessie het effect op de patiënt opvolgen en verder gaan met de verwerking indien nodig.

Prijs: 60€/sessie van 1 uur. Vanaf 1 april 2024 verhoogt de kostprijs naar 75€ per sessie van 1 uur.

Workshops

Nilaya bood in het verleden reeds diverse lichaamsgerichte psychotherapeutische workshops aan in samenwerking met Dhartiaanse Dynamica vzw. Daarnaast werkt Nilaya ook nauw samen met Amba-Amba en Praktijk Veerkracht voor het aanbieden van één- en meerdaagse workshops voor jongeren rond veerkracht en onthaasting. Nilaya biedt binnenkort ook creatieve workshops aan voor volwassenen rond diverse thema's.