EMDR therapie

Wat is EMDR?
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. EMDR of Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een vorm van therapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken. Het is een erkende en wetenschappelijk onderzochte benadering die werd ontwikkeld door Dr Francine Shapiro. Herinneringen, die op een dysfunctionele manier zijn opgeslagen, liggen aan de basis van pathologie. Hierbij zijn aspecten van de traumatische beleving op zintuigelijk, lichamelijk, emotioneel of cognitief vlak opgeslagen in dysfunctionele geheugennetwerken. EMDR maakt het mogelijk hiertoe toegang te krijgen en te zorgen voor een aangepaste informatieverwerking zodat de dysfunctionele opgeslagen herinneringen alsnog worden verwerkt en op bewust niveau toegankelijk worden zonder dat ze nog een emotionele lading oproepen. Meer informatie kan u vinden op de site van EMDR-Belgium.

Waarvoor wordt EMDR therapie ingezet?
Vaak liggen pijnlijke ervaringen aan de basis van problemen in ons leven. Duidelijke voorbeelden zijn traumatische ervaringen zoals sexueel misbruik, lichamelijk geweld of ernstige emotionele verwaarlozing. Maar er zijn ook ingrijpende levensgebeurtenissen van ogenschijnlijk "mildere" aard die een persoon tekenen in zijn denken, voelen en handelen. Ingrijpende levensgebeurtenissen kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, problemen met het vertrouwen van de ander of een overmatige neiging om alles in het leven proberen te controleren.

Hoe gaat het in zijn werk?
EMDR is een therapievorm met een vrij strikt protocol.
Fase 1: tijdens een eerste sessie(s) wordt de puzzel gelegd en gaan we op zoek naar het verband tussen de klachten en onverwerkte herinneringen. We maken onderscheid tussen simpel en complex trauma.
Fase 2: tijdens deze fase bereiden we de cliënt goed voor op de eigenlijke verwerking via bilaterale stimulatie (oogbeweging of tikken) en gaan we eventueel bepaalde stabiliseringsoefeningen integreren indien nodig zodat de verwerking zelf niet té overweldigend is
Fase 3: "het vriesvak openen": we activeren de onverwerkte, verkeerd opgeslagen informatie
Fase 4: tijdens de eigenlijke verwerkingsfase wordt door middel van bilaterale stimulatie (oogbewegingen of tikken) het aangeboren informatieverwerkingssysteem aangesproken waardoor de cliënt zélf (maar onder begeleiding van de therapeut) de onverwerkte herinneringen ontkoppelt van de heftige lichamelijke reacties op die herinneringen.
Fase 5: de positieve gedachten waar de patiënt spontaan toe komt helpen versterken
Fase 6: controleren van de lichamelijke reactie bij het denken aan de herinnering
Fase 7: op een goed manier de sessie afsluiten
Fase 8: in de daaropvolgende sessie het effect op de patiënt opvolgen en verder gaan met de verwerking indien nodig.

Prijs: 60€/sessie van 1 uur. Vanaf 1 april 2024 verhoogt de kostprijs naar 75€ per sessie van 1 uur.