Integratieve Psychotherapie: Algemeen, rouw, verlies, trauma

Doelgroep

Mijn voornaamste doelgroepen zijn volwassenen alsook kinderen en jongeren. Ik ben gespecialiseerd in rouw-, verlies- en traumaverwerking.

Werkwijze

Ik symboliseer het proces van verbinding en therapeutische begeleiding die ik met mijn cliënten aanga als een proces van nestelen, groeien en uitvliegen. In veel gevallen starten we een EMDR traject op omdat dit een heel efficiënte therapievorm is om moeilijke levensgebeurtenissen te verwerken.

Nestelen

In de eerste plaats gaan we samen een veiligheid installeren door vooral te luisteren en inzicht te krijgen krijgen in het (on)evenwicht tussen het lichaam, de gevoelens en gedachten. Deze kunnen wat in de war zijn door een recente verlieservaring of een ingrijpende trauma ervaring in het verleden. Verlies kan heel ruim geïnterpreteerd worden. In de nestelfase wordt de basisveiligheid geïnstalleerd. Vanuit de erkenning worden de emoties en gedachten vaak al een stuk gereguleerd. Van daaruit kan een groeiproces beginnen.

Groeien

In een tweede fase gaan we samen op zoek naar de eigen manier waarop cliënten kunnen leren omgaan met al die gevoelens, gedachten en lichamelijke reacties die optreden rond het verlies. Het is erg belangrijk de cliënt zelf aanvoelt wat werkt voor hem of haar, en dat ik hen zal helpen bij het ontwikkelen van hun draagkracht en hun eigen manieren om met gedachten, gevoelens en lichamelijke signalen om te gaan.

Uitvliegen

In de laatste fase is de cliënt sterk genoeg om met zijn rugzak vol eigen methoden verder op pad te gaan. Ze vliegen uit en ze hebben mij niet meer nodig, ook al zal ik natuurlijk wel altijd voor hen klaarstaan.

Prijs: 50€/sessie van 1 uur

Momenteel betalen CM, Bond Moyson, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds, De Liberale Mutualiteit en OZ 10€ tot 20€ per psychotherapiesessie terug. Afhankelijk van je mutualiteit is een tussenkomst voor psychotherapiesessies voor volwassenen ook mogelijk. Vraag naar meer info bij je mutualiteit en tijdens de eerste raadpleging bij Isabelle.

Wanneer een gesprek NIET kan doorgaan, graag minstens 48 u op voorhand via e-mail of telefonisch verwittigen (je mag gerust inspreken op mijn voicemail) én ten laatste 24 u op voorhand.