Over nilaya

Nilaya is een Sanskriet woord maar komt ook in andere talen voor. Het is een uitdrukking die verschillende, nauw verwante betekenissen heeft: het verwijst naar een nest, schuilplaats, rustplaats, residentie, huis, thuis, en rust...

“Nilaya” past perfect bij de visie waar ik heel sterk achtersta: ik wil mensen bijstaan in het ontwikkelen van hun eigen veerkracht, die ze altijd in zich meedragen. Het is als een huis, een nest dat van hen is en waar ze zich ook in kunnen terugtrekken indien nodig. Het is een veilige plek waar zij zich goed voelen en tot zich-zelf kunnen komen om van daaruit in verbinding te gaan met de wereld rondom hen. Belangrijk is dat dit vanuit hun eigen draagkracht gebeurt en met de technieken die ze zichzelf toegeëigend hebben tijdens hun groeiproces waarbij ik hen voor een stuk begeleid. Naast het begeleiden van individuen breng ik ook vaak rust in "systemen". Na ingrijpende trauma's  of tijdens en na crisismomenten (overlijden, ongeval etc.) kan ik ondersteuning bieden tijdens het psychologisch begeleiden van een groep mensen (gezin, familie, school, professionele context).

Bij Nilaya bied ik zowel integratieve rouw- en verliescounseling, integratieve psychotherapie (rouw, verlies, trauma) als EMDR therapie aan. Het “ingrijpende levensgebeurtenis” dat aan de basis ligt van emotionele pijn, lichamelijke stress en (psychosomatische) lichamelijke klachten, concentratie- en angststoornissen kan heel ruim zijn.

In de eerste plaats wordt er bij Nilaya geluisterd en erkenning gegeven, waardoor heel vaak dingen naar boven komen, dikwijls in de eigen taal en op het eigen tempo van de cliënt. Ik gebruik hiervoor diverse technieken: gesprekstherapie, psychodrama, creatieve beeldtaal. Ik ga samen met het de cliënt op zoek naar wat hem of haar kan helpen om de emotionele, lichamelijke of cognitieve reacties te reguleren, en om taal te geven aan wat ze voelen en krachtiger ermee om te gaan. De kernvisie omvat de volgende fasen: ontlading - rust - (zelf-)verbinding - verbinding met het systeem - energieopbouw - herstel en integratie. Bij Nilaya gebruiken we creatieve (beeldend, drama, expressie, adem en stem), explosieve (fysieke oefeningen) en ritualistische (symboliseren en ritualiseren) methodieken voor het ontladen, de rust te brengen, de energieopbouw en de activering/het herstel. In vele gevallen is een EMDR traject uitermate doeltreffend om het trauma of de ingrijpende levensgebeurtenissen te verwerken (zie EMDR therapie).