Wonderwensen - 09 januari 2017 Terug

De eerste woorden van een nieuwe blog. Een blog waar de initiatieven van Nilaya zullen gedeeld worden. Maar vooral ook een blog die gedachten deelt. Gedachten die de initiatieven drijven. Gedachten die inspireren maar ook gevoed worden door de beelden die ik waarneem, de mensen die ik ontmoet en de verhalen waar ik wat ondersteuning in bied.

Voor dit eerste bericht wil ik wensen blazen. Geen klassieke nieuwjaarswensen, die blijven dikwijls kleven aan de brief.

Ik wens jullie verbinding toe. Verbinding met dingen, mensen, dieren, beelden, gedachten, gevoelens, geliefden, gemisten, maar vooral… verbinding met jullie zélf. Vanuit diepe verbinding met onszelf kunnen we uitreiken naar de wereld om ons heen.

Ik wens jullie verwondering toe. Verwondering door diezelfde dingen, mensen, dieren, beelden, gedachten, gevoelens, geliefden, gemisten. Zodat je klein mag worden in het grote, en groots in het kleine, want dan valt er zoveel meer te verkennen.

Tenslotte wens ik jullie liefde toe. Liefde voor dingen, mensen … je kent het ondertussen al. Maar vooral liefde voor jullie zelf. De mildheid voor jezelf, en het toeëigenen van tijd en ruimte om te ver-werken, heel dichtbij en vanuit je eigen draagkracht.

Er zijn nog vele wenszaadjes weg te blazen, maar die laat ik aan jullie over.